Feed and Grow: Fish

New fish simulator Feed and Grow!

 • Brand new simulator / survival PC game!
 • Awesome world to hunt, feed and grow in!
 • Multiplayer and singleplayer out now!
Play now via Steam!

Play Feed and Grow: Fish


New fish simulator Feed and Grow!

Hunt other fish and sea creatures, feed and grow into larger beasts! Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor and straight away you are ready to dive in to the mesmerizing world of Feed and Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer and that's the main reason for the Early Access. We want to test it together with you and make it more awesome with new game modes, new playable fish and sea creatures, abilities and passives. Check it out now!

Controls and basics

It's quite simple, swim around, look for food and eat it. You might have to kill it first though.

 • [Mouse] - Rotate
 • [W] - Forward
 • [S] - Backward
 • [Left Shift] - Sprint
 • [Left Mouse button] [hold / release] - Bite
 • [Right Mouse button] [hold] - Eat
 • [Tab] – Menu / Pause

Few helpful insights

 • You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish
 • To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) and swim through food.
 • To attack / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) and close it (release button) in front of something killable. In case you get stuck („bitten into something“), bite again to release yourself.
 • You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in reviews or forums on Steam!

Описание скоро

Hunt other fish and sea creatures, feed and grow into larger beasts! Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor and straight away you are ready to dive in to the mesmerizing world of Feed and Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer and that's the main reason for the Early Access. We want to test it together with you and make it more awesome with new game modes, new playable fish and sea creatures, abilities and passives. Check it out now!

Controls and basics

It's quite simple, swim around, look for food and eat it. You might have to kill it first though.

 • [Mouse] - Rotate
 • [W] - Forward
 • [S] - Backward
 • [Left Shift] - Sprint
 • [Left Mouse button] [hold / release] - Bite
 • [Right Mouse button] [hold] - Eat
 • [Tab] – Menu / Pause

Few helpful insights

 • You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish
 • To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) and swim through food.
 • To attack / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) and close it (release button) in front of something killable. In case you get stuck („bitten into something“), bite again to release yourself.
 • You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in reviews or forums on Steam!

Beschreibung bald verfügbar

Hunt other fish and sea creatures, feed and grow into larger beasts! Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor and straight away you are ready to dive in to the mesmerizing world of Feed and Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer and that's the main reason for the Early Access. We want to test it together with you and make it more awesome with new game modes, new playable fish and sea creatures, abilities and passives. Check it out now!

Controls and basics

It's quite simple, swim around, look for food and eat it. You might have to kill it first though.

 • [Mouse] - Rotate
 • [W] - Forward
 • [S] - Backward
 • [Left Shift] - Sprint
 • [Left Mouse button] [hold / release] - Bite
 • [Right Mouse button] [hold] - Eat
 • [Tab] – Menu / Pause

Few helpful insights

 • You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish
 • To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) and swim through food.
 • To attack / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) and close it (release button) in front of something killable. In case you get stuck („bitten into something“), bite again to release yourself.
 • You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in reviews or forums on Steam!

Opis już wkrótce

Hunt other fish and sea creatures, feed and grow into larger beasts! Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor and straight away you are ready to dive in to the mesmerizing world of Feed and Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer and that's the main reason for the Early Access. We want to test it together with you and make it more awesome with new game modes, new playable fish and sea creatures, abilities and passives. Check it out now!

Controls and basics

It's quite simple, swim around, look for food and eat it. You might have to kill it first though.

 • [Mouse] - Rotate
 • [W] - Forward
 • [S] - Backward
 • [Left Shift] - Sprint
 • [Left Mouse button] [hold / release] - Bite
 • [Right Mouse button] [hold] - Eat
 • [Tab] – Menu / Pause

Few helpful insights

 • You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish
 • To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) and swim through food.
 • To attack / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) and close it (release button) in front of something killable. In case you get stuck („bitten into something“), bite again to release yourself.
 • You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in reviews or forums on Steam!

Nová hra o rybkách – simulátor Feed and Grow

Vydaj sa na lov rýb a ďalších morských tvorov a staň sa väčšou rybou! Feed and Grow: Fish je zvierací simulátor o prežitie v úžasnom podmorskom svete. Začínaš ako Bibos alebo Raptor a hneď môžeš skočiť do fantastického sveta Feed and Grow.

Kedy vyjde plná hra? Hraj cez Steam!

Momentálne je hra dostupná cez Steam na Early Access. Bude zahŕňať multiplayer a to je aj hlavný dôvod pre Early Access. Chceme ju otestovať spolu s vami a spraviť ju ešte úžasnejšiu s novými hernými mechanikami, novými hrateľnými rybkami a morskými tvormi, schopnosťami a pasívkami. Beta verzia by mala výjsť v priebehu Vianoc 2015!

Ovládanie a základy hry

Veľmi jednoduché, plávaj po svete, hľadaj jedlo a zjedz ho. Možno ho však budeš musieť najprv zabiť.

 • [Myš] - Otáčanie
 • [W] - Dopredu
 • [S] - Dozadu
 • [Ľavý Shift] - Šprint
 • [Ľavé tlačítko myši] [podrž / pusti] - Hrýzť
 • [Pravé tlačítko myši] [podrž] - Jesť
 • [Tabulátor] – Menu / Pauza

Pár nápomocných tipov

 • Môžeš jesť aj malé krevetky – tip najmä pre malé začínajúce rybky.
 • Aby si potravu zjedol, otvor ústa (podrž Pravé tlačítko myši) a preplávaj cez jedlo.
 • Aby si zaútočil / hrýzol, otvor ústa (podrž Ľavé tlačítko myši) a zatvor ich (pusti tlačítko) pred niečím, čo sa dá zabiť. Ak sa zasekneš (ostaneš „zahryznutý v niečom“), hryzni ešte raz a koristi sa pustíš.
 • Môžeš zabíjať všetky druhy rýb, okrem svojho (druh, za ktorý hráš).

Mali by sme pridať ďalší tip? Napíš nám na Steame!

Nová hra o rybkách – simulátor Feed and Grow

Vydej se na lov ryb a dalších morských tvorů a staň se větší rybou! Feed and Grow: Fish je zvířecí simulátor o přežití v úžasným podmořským světe. Začínáš jako Bibos nebo Raptor a hned můžeš skočit do fantastických vod Feed and Grow.

Kdy výjde plná hra?

Momentálně je hra dostupná cez Steam v Early Access. Bude v ní multiplayer a to je taky hlavní důvod pro Early Access. Chceme jí otestovat spolu s váma a spravit ju ješte úžasnejší s novými hernými mechaniky, novýma hratelnýma rybkama a mořskýma tvorma, schopnostma a pasívkami. Beta verzie by mala vyjít v průběhu Vánoc 2015.

Ovládaní a základy hry

Velice jednoduché, plávej po světe, hledej jídlo a sněz ho. Možná ho však budeš muset nejprve zabít.

 • [Myš] - Otáčaní
 • [W] - Vpřed
 • [S] - Vzad
 • [Levý Shift] - Šprint
 • [Levé tlačítko myši] [podrž / pusti] - Kousat
 • [Pravé tlačítko myši] [podrž] - Jíst
 • [Tabulátor] – Menu / Pauza

Pár nápomocných tipů

 • Můžeš jíst i malé krevetky – dobrý tip pro malé začínajíci rybky.
 • Aby jsi potravu sněz, otevři ústa (podrž Pravé tlačítko myši) a prepluj skrz jídlo.
 • Aby jsi zaútočil / kousal, otevři ústa (podrž Levé tlačítko myši) a zavři je (pusti tlačítko) před nečím, co se dá zabít. Ak se zasekneš (ostaneš „zakousnutý v něčem), kousni ješte jednou a kořisti jse pustíš.
 • Můžeš zabíjet všechny druhy ryb, kromě toho svého (druh, za kterej hráš).

Měli by jsme přidať další tip? Napíš nám na Steamu!

Love it! I find it to be extremely fun, and I cannot wait till multiplayer's out!

A very unique twist to the survival game. I really enjoyed the game and got fairly high in level.

Really a great game, and great idea. i can't wait for multiplayers mode. 5/5

About the game and us

Feed and Grow is a brand new game based in an amazing sea world. You play as a fish and your goal is to hunt other fish. As the name goes, feed and grow! :)

In development

The game is in the early development stage at the moment and we have fun plans for it. Among the most anticipated updates is the multiplayer version (and, boy our local network test version is soooo much fun :) ). Stay tuned for more updates, coming very very soon.

Goals

 • Online Multiplayer
  Local network multiplayer is already working and will be available too, once we finish the online version.
 • New maps and unique game modes on top of current survival mode
  Deadmatch, Team deadmatch, Steal the flag, Capture spawn area or even a fun 'zombie?' infection-run/swim-for-your-life
 • A lot of more diversity, more fish species and other sea creatures
 • Unique special attacks, abilities and passive effects to certain species.

Meet the bros

Feed and Grow game is made by a team of two brothers, Robert (programming), Dominik (graphics), we're from Slovakia (EU). Any reply or message is directly from us and we're excited to meet you all in Feed and Grow world :)

The whole game is custom made by us, from the idea through graphics, 3D models, gameplay physics to the website here :)

Multiplayer version release date?

Fingers crossed (or fingers on the keyboard :) in December 2015 :) We're working hard to get it all up and ready.

If there's anything you want to tell us, we're more than happy to hear from you - email, Facebook or GameJolt are pretty fine to contact us :) and we value every word from you, guys.

Also, we want to say a big thanks to the amazing crowd at GameJolt, all the fan videos, commenters on multiple sites for their great help, tips and awesome support so far!